L型布沙發

JC-226-3 辛德林L型布沙發(全組) (不含其他產品)

JC-226-3 辛德林L型布沙發(全組) (不含其他產品)

特惠價 $ 21,760 / 元

JC-226-3 辛德林L型布沙發(全組) (不含其他產品)
尺寸:寬312*深180*高93cm
(坐寬280坐深57坐高42cm)(附3個小抱枕)
-----------------------------------
▼詢問細節或購買管道如下▼
歡迎來電 02-2680-6687
加入盛邑官方Line 我們立即回覆您
@pnh8599v
追蹤臉書已獲得最新資訊唷!
盛邑家具設計
購買數量:

上一則   |   回上頁   |   下一則